Om SOLiGO


Intresset för solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet har ökat kraftigt de senaste åren och förnybar energi är en marknad med extrem tillväxt. Den stigande efterfrågan beror delvis på växande miljöproblem och sti­gande energipriser.

Men den viktigaste förklaringen beror på att tekniken har blivit billigare och att det idag finns olika sätt att få stöd för dig som vill producera el från solen i form av en statlig skattereduktion.

I takt med det växande intresset har även antalet leverantörer av solceller och solcellsanläggningar ökat och som i alla branscher så skiljer de sig åt i stor utsträckning vad gäller sortiment, kvalité och pris. Det resulterar i att det kan vara svårt för dig som kund att hitta rätt leverantör för jobbet. Det är där vi kommer in i bilden. Vi kvalitetssäkrar alla våra anslutna leverantörer, för att du ska kunna göra ett tryggt val.

SOLIGO Sverige AB
559146-3830

Vi kontrollerar


    • Att man är certifierad installatör
    • Att man erbjuder relevanta garantier
    • Att leverantören har en god ekonomi
    • Att man har nöjda kunder