Familjehem ersättning

Att bli familjehem i Sverige: En guide

Att öppna sitt hem för ett barn eller en ungdom i behov kan vara en oerhört givande och meningsfull upplevelse. Som familjehem tar du på dig en viktig roll i att ge ett barn en trygg och stabil tillvaro under en period i livet då de behöver det som mest. Men innan du tar steget är det viktigt att du förstår vad det innebär och vilka krav som ställs.

Vem kan bli familjehem?

För att bli familjehem i Sverige måste du uppfylla vissa grundläggande krav. Du ska vara:

  • Trygg och stabil: Du ska ha en stabil livssituation och vara en god förebild för barnet.
  • Engagerad och tålmodig: Att vara familjehem kräver engagemang och tålamod. Du ska vara beredd att ge barnet den tid och det stöd de behöver.
  • Ha tid och utrymme: Du ska ha tid och utrymme att ta hand om barnet. Det innebär att du ska ha ett eget rum till barnet och ha möjlighet att avsätta tid för barnets behov.
  • Samarbetsvillig: Du ska vara samarbetsvillig och kunna samarbeta med socialtjänsten, biologföräldrar och andra aktörer i barnets nätverk.
  • Ha god hälsa: Du ska ha god fysisk och psykisk hälsa.
  • Kunna svenska: Du ska behärska svenska språket i tal och skrift.

Utredning och godkännande

Innan du kan bli godkänt som familjehem genomför socialtjänsten en utredning. Utredningen syftar till att bedöma om du och din familj har de förutsättningar som krävs för att ta emot ett barn. I utredningen ingår bland annat:

  • Intervjuer: Du och din familj kommer att intervjuas av socialtjänsten.
  • Referenser: Socialtjänsten kommer att begära in referenser från dig och din familj.
  • Hembesök: Socialtjänsten kommer att besöka ditt hem.

Om utredningen visar att du och din familj uppfyller kraven kommer ni att bli godkända som familjehem.

Ersättning

Som familjehem får du en ersättning från socialtjänsten. Ersättningen baseras på barnets ålder och behov. Den lägsta ersättningen är 18 000 kronor per månad för ett barn under 12 år. Ersättningen kan höjas om barnet har särskilda behov.

Utöver den grundläggande familjehem ersättningen kan du få tilläggsersättning för till exempel resor, kläder och fritidsaktiviteter. Du kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst om du behöver vara hemma från jobbet för att ta hand om barnet.

Viktigt att tänka på

Att bli familjehem är ett stort ansvar. Det är viktigt att du är beredd på att ge barnet en trygg och stabil tillvaro och att du har tålamod och engagemang. Du bör också vara medveten om att det kan vara utmanande och kräva tålamod att samarbeta med socialtjänsten och biologföräldrar.

Här är några resurser där du kan få mer information om att bli familjehem:

Att bli familjehem kan vara en oerhört givande och meningsfull upplevelse. Men det är viktigt att du är väl förberedd och förstår vad det innebär innan du tar steget.