Kategori: IT-support

  • DevOps: Bryggan mellan utveckling och drift

    DevOps: Bryggan mellan utveckling och drift

    DevOps är en sammanslagning av orden ”development” (utveckling) och ”operations” (drift). Det är en kultur, ett set av verktyg och metoder som syftar till att bryta ner barriärerna mellan utvecklings- och driftsteam och skapa en mer effektiv och smidig mjukvaruutvecklingsprocess. Målet med DevOps är: DevOps-principer: Vad gör en DevOps-utvecklare? En DevOps-utvecklare är en brobyggare mellan…

  • Att sköta IT internt vs. att outsourca: En jämförelse med fokus på Dalarna

    Att sköta IT internt vs. att outsourca: En jämförelse med fokus på Dalarna

    Att sköta IT internt vs. att outsourca: En jämförelse med fokus på DalarnaI takt med att digitaliseringen fortsätter att spela en allt viktigare roll i moderna företag, blir IT-frågor allt mer komplexa och krävande. Att ha en välfungerande IT-infrastruktur är avgörande för effektivitet, produktivitet och säkerhet. Men hur ska man bäst hantera sin IT? Ska man sköta den internt eller…