Devops utvecklare

DevOps: Bryggan mellan utveckling och drift

DevOps är en sammanslagning av orden ”development” (utveckling) och ”operations” (drift). Det är en kultur, ett set av verktyg och metoder som syftar till att bryta ner barriärerna mellan utvecklings- och driftsteam och skapa en mer effektiv och smidig mjukvaruutvecklingsprocess.

Målet med DevOps är:

 • Förkorta tid till marknad: Att få ut nya funktioner och uppdateringar till kunderna snabbare.
 • Förbättra programvarukvaliteten: Att bygga mer tillförlitlig och stabil programvara.
 • Öka kundnöjdheten: Att leverera en bättre användarupplevelse genom snabbare buggfixar och nya funktioner.
 • Förbättra samarbetet: Att skapa en mer samarbetsvillig och effektiv arbetsmiljö för både utvecklare och driftspersonal.

DevOps-principer:

 • Automatisering: Automatisera så många manuella processer som möjligt för att frigöra tid för mer värdeskapande arbete.
 • Kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD): Integrera kodändringar ofta och automatiskt testa och distribuera programvara till produktion.
 • Infrastruktur som kod: Definiera och hantera infrastruktur som kod för att skapa en mer konsekvent och skalbar miljö.
 • Övervakning och loggning: Övervaka programvara och infrastruktur proaktivt för att identifiera och lösa problem snabbt.
 • Säkerhet: Bygga in säkerhet i alla steg av mjukvaruutvecklingsprocessen.

Vad gör en DevOps-utvecklare?

En DevOps-utvecklare är en brobyggare mellan utvecklings- och driftsteam. De har en bred uppsättning färdigheter och erfarenheter inom både programmering och IT-drift. DevOps-utvecklare ansvarar ofta för följande:

 • Automatisering av mjukvaruutvecklingsprocessen: Skriva skript och konfigurera verktyg för att automatisera tester, distribution och andra uppgifter.
 • Konfigurera och hantera infrastruktur: Installera, konfigurera och underhålla servermiljöer, nätverk och lagringslösningar.
 • Övervaka programvara och infrastruktur: Spåra prestanda, identifiera problem och felsöka incidenter.
 • Samarbeta med utvecklare och driftspersonal: Kommunicera effektivt med alla involverade i mjukvaruutvecklingsprocessen för att säkerställa en smidig och effektiv leverans av programvara.

DevOps-verktyg:

Det finns många olika DevOps-verktyg tillgängliga, var och en med sin egen uppsättning funktioner och fördelar. Några populära DevOps-verktyg inkluderar:

 • Jenkins: En plattform för kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD).
 • Ansible: Ett verktyg för automatisering av IT-infrastruktur.
 • Docker: En plattform för containerisering av programvara.
 • Kubernetes: En plattform för orkestrering av containrar.
 • Grafana: Ett verktyg för visualisering av data.

DevOps i Sverige:

Efterfrågan på DevOps-utvecklare i Sverige är stor och det finns goda möjligheter till karriärutveckling inom detta område. Det finns många utbildningar och kurser tillgängliga för de som vill lära sig mer om DevOps.

Sammanfattning:

DevOps är en viktig del av modern mjukvaruutveckling. Genom att bryta ner barriärerna mellan utvecklings- och driftsteam kan DevOps hjälpa företag att leverera bättre programvara snabbare och med högre kvalitet. Sekurbit i Dalarna är en DevOps Byrå.

Om du är intresserad av att lära dig mer om DevOps finns det många resurser tillgängliga online och i din lokala community.