Etikett: Devops

  • DevOps: Bryggan mellan utveckling och drift

    DevOps: Bryggan mellan utveckling och drift

    DevOps är en sammanslagning av orden ”development” (utveckling) och ”operations” (drift). Det är en kultur, ett set av verktyg och metoder som syftar till att bryta ner barriärerna mellan utvecklings- och driftsteam och skapa en mer effektiv och smidig mjukvaruutvecklingsprocess. Målet med DevOps är: DevOps-principer: Vad gör en DevOps-utvecklare? En DevOps-utvecklare är en brobyggare mellan…