Etikett: Haggrensrör

  • Stamspolning vs Relining: En Jämförelse

    Stamspolning vs Relining: En Jämförelse

    Stamspolning och relining är två metoder för att underhålla och renovera avloppsrör i fastigheter. Båda metoderna har sina egna för- och nackdelar, och det är inte alltid självklart vilken metod som är den bästa lösningen. Stamspolning: Relining: Vilken metod ska man välja? Det beror på en rad faktorer, bland annat: Stamspolning kan vara en bra…