Stamspolning

Stamspolning vs Relining: En Jämförelse

Stamspolning och relining är två metoder för att underhålla och renovera avloppsrör i fastigheter. Båda metoderna har sina egna för- och nackdelar, och det är inte alltid självklart vilken metod som är den bästa lösningen.

Stamspolning:

 • Metod: Högtrycksspolning av rören för att avlägsna beläggningar, fett och annat avfall som kan orsaka stopp och läckage.
 • Fördelar:
  • Relativt billigt
  • Snabbt och enkelt att genomföra
  • Inga ingrepp i byggnaden
  • Kan förlänga livslängden på rören
 • Nackdelar:
  • Löser inte problem med sprickor eller hål i rören
  • Måste upprepas regelbundet
  • Kan orsaka skador på rören om det inte utförs korrekt

Relining:

 • Metod: Infodring av befintliga rör med en ny invändig yta, ofta av polyester eller epoxy.
 • Fördelar:
  • Långvarig lösning (upp till 50 år)
  • Förbättrar flödet i rören
  • Minskar risken för läckage och stopp
  • Kan göras utan stora ingrepp i byggnaden
 • Nackdelar:
  • Dyrare än stamspolning
  • Kan inte alltid användas på alla typer av rör
  • Rören måste vara i relativt gott skick

Vilken metod ska man välja?

Det beror på en rad faktorer, bland annat:

 • Åldern och skicket på rören
 • Omfattningen av problemet
 • Budgeten
 • Tidsåtgången

Stamspolning kan vara en bra lösning om rören är i relativt gott skick och problemet inte är allvarligt. Relining kan vara ett bättre alternativ om rören är äldre, slitna eller har sprickor och hål.

Det är alltid en god idé att rådgöra med en VVS-expert för att få en professionell bedömning av vilken metod som är lämpligast för din fastighet.

Här är några ytterligare resurser som kan vara till hjälp: