Batterilagring i Stockholm

Batterilagring i Stockholm: En lönsam investering för både fastighetsägare och privatpersoner?

Batterilagring har seglat upp som en het trend i Stockholm, både för fastighetsägare och privatpersoner. Men är det en lönsam investering? Svaret beror på en rad faktorer, men potentialen finns för både ekonomiska och miljömässiga vinster.

För fastighetsägare:

Batterilagring kan ge fastighetsägare en rad fördelar:

 • Lägre elkostnader: Genom att lagra el under perioder med lågt pris och använda den under perioder med högt pris kan man sänka sina elkostnader avsevärt.
 • Ökad stabilitet i elnätet: Batterilagring kan bidra till att stabilisera elnätet och förhindra strömavbrott.
 • Miljöförbättringar: Batterilagring kan bidra till en mer hållbar energianvändning genom att lagra energi från förnybara energikällor.

För privatpersoner:

Batterilagring kan även ge privatpersoner en rad fördelar:

 • Lägre elkostnader: Precis som för fastighetsägare kan man sänka sina elkostnader genom att lagra el under perioder med lågt pris och använda den under perioder med högt pris.
 • Ökad oberoende av elnätet: Batterilagring kan göra dig mer oberoende av elnätet, vilket kan vara en fördel vid strömavbrott.
 • Miljöförbättringar: Precis som för fastighetsägare kan batterilagring bidra till en mer hållbar energianvändning.

Lönsamhet:

Lönsamheten av en batterilagring beror på en rad faktorer, bland annat:

 • Storlek på batteriet: Ju större batteri, desto högre kostnad men också desto större potential för besparingar.
 • Användningsmönster: Hur och när du använder el påverkar hur lönsam en batterilagring kan vara.
 • Elpriser: De framtida elpriserna har stor inverkan på lönsamheten.

Det är svårt att ge ett generellt svar på om batterilagring är en lönsam investering. Det är dock en investering som kan ge både ekonomiska och miljömässiga vinster, och potentialen ökar i takt med att elpriserna stiger och tekniken blir billigare.

För att få en bättre uppfattning om lönsamheten i ditt specifika fall rekommenderas att du kontaktar en installatör av batterilagring.

Här är några resurser som kan vara till hjälp:

 • Energimyndigheten: Batterilagring
 • Svenska Kraftnät: Batterilagring
 • Oxynt: Batterilagring