Revisionsbyrå Stockholm

Förbättra ekonomin med en bra revisionsbyrå

Det finns flera anledningar till att du kan behöva en revisionsbyrå i Stockholm:

1. Lagkrav:

 • Alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser måste ha en revisor.
 • Vissa andra typer av företag, till exempel handelsbolag och kommanditbolag, kan också behöva en revisor om de överskrider vissa gränsvärden för omsättning eller antal anställda.

2. Trygghet:

 • En revision kan ge dig trygghet och säkerhet i att din redovisning är korrekt och att ditt företag följer gällande lagar och regler.
 • En oberoende granskning kan upptäcka eventuella fel eller oegentligheter i din redovisning.

3. Förbättra din ekonomi:

 • En revisor kan ge dig råd och tips om hur du kan förbättra din ekonomi och effektivisera din verksamhet.
 • En revision kan också vara en förutsättning för att få lån eller andra typer av finansiering.

4. Ökad trovärdighet:

 • En revision kan öka din trovärdighet hos kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Det kan visa att du tar din ekonomi på allvar och att du är en seriös aktör.

5. Hjälp med skatter och redovisning:

 • En revisionsbyrå kan hjälpa dig med skatter och redovisning.
 • De kan se till att du deklarerar rätt och att du betalar rätt skatt.

Hur du väljer en revisionsbyrå:

Det finns många revisionsbyråer i Stockholm att välja mellan. När du väljer en revisionsbyrå bör du tänka på följande:

 • Kompetens och erfarenhet: Se till att revisionsbyrån har den kompetens och erfarenhet som du behöver.
 • Pris: Jämför offerter från olika revisionsbyråer.
 • Referenser: Be om referenser från andra kunder.
 • Personkemi: Det är viktigt att du har en bra personkemi med din revisor.

Här är några exempel på revisionsbyråer i Stockholm:

 • Revideco
 • Strawberry Audit
 • Åborg Revisorer
 • Allians Revision & Redovisning
 • Advertus

Tips:

 • Du kan hitta mer information om revisionsbyråer på webbplatsen för Svenska Revisorsamfundet
 • Du kan också kontakta din kommun för att få tips om revisionsbyråer i ditt område.